Zaoberám sa projektovaním elektrických zariadení, prípojok, bleskozvodov a elektroinštaláciach v stavbách a budovách. Vykonávam odborné prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, spotrebičov a strojov (revízna činnosť). Dokážem poradiť a konzultovať problémy s elektrickou sieťou zákazníka (výber vhodnej veľkosti ističa, vhodná tarifikácia, vhodný počat fáz...). Tiež dokážem poradiť s meraním a šetrením energií ako sú elektrika, voda, plyn, teplo,... Read More »
Discuss   Bury
This program provides learners the knowledge and skills needed to perform the duties required of dialysis technicians. Join our dialysis technician course online! Read More »
Discuss   Bury
This program provides learners the knowledge and skills needed to perform the duties required of dialysis technicians. Join our dialysis technician course online! Read More »
Discuss   Bury
This program provides learners the knowledge and skills needed to perform the duties required of dialysis technicians. Join our dialysis technician course online! Read More »
Discuss   Bury
This program provides learners the knowledge and skills needed to perform the duties required of dialysis technicians. Join our dialysis technician course online! Read More »
Discuss   Bury
This program provides learners the knowledge and skills needed to perform the duties required of dialysis technicians. Join our dialysis technician course online! Read More »
Discuss   Bury
This program provides learners the knowledge and skills needed to perform the duties required of dialysis technicians. Join our dialysis technician course online! Read More »
Discuss   Bury